Rising Sun - log cabin variation

The log cabin method gets addictive. For a variation, I worked some squares with a curved centre. Once that happened, some embellishment was needed - so the Rising Sun was born.

As always, the brights against a dark colour appealed to me.

RISING SUN alt log cabin rnd centre 081014 signed.jpg

Working out from there, it seemed sensible to stick with solid colours so the features would stand out.

RISING SUN alt log cabin rnd cnr 021114 signed.jpg

Some granny squares and a few of the curved squares finished the idea.

RISING SUN alt log cabinFINAL 141214SIGNED.jpg

 
16
Kudos
 
16
Kudos

Now read this

No-Hole corner - SWEDISH translation - Tät mormorsruta utan hål i hörnen för virkning

Svensk översättning av Petra Söreskog Det här är en enkel mormorsruta med slät yta som kan användas för alla sorters projekt. Hörntekniken kan även användas i flera andra mönster. Varje varv börjar med en stående stolpe eller luftmaskor... Continue →