C2C Variation - closer fabric

This variation makes a closer, denser and more textured “bobbly” finish than the standard pattern by –
• Using 2 turning ch for tr (US dc) not 3.
• For middle blocks, working a tr into the same st as turning ch worked from, a tr into the turning ch rather than over it, then a st into the sl st. This makes the sts bunch more for more texture.
• Closing the easily opened gap by not working over the turning ch and only using 2 ch.

I haven’t included decreasing once you’ve reached desired size, just the dense version of working the stitches.

C2C DENSE SQ&STD sml.jpg

NOTE – UK terms used so tr = US dc.

Instructions
Beginning block - Ch 6, work a tr (US dc) into the 4th ch from hook, 1 tr in each of next 2 ch.

First block of row of 2 blocks - Ch 5, tr into the 4th ch from hook, 1 tr in next ch, 1 tr into top of same tr as ch worked from. Sl st to the top of turning ch of prev block. Don’t turn.
Note that the row of blocks you are working will always show the front side and the prev row, the back of stitches.

C2C DENSE 1 2 & 3.jpg

Last block of row of 2 blocks - 2 ch, tr in same tr as ch worked from, tr in next 2 ch.

Each “row” will increase the number of blocks by one.

Start each “row” - Ch 5, tr into the 4th ch from hook, 1 tr in next ch, 1 tr into top of same tr as ch worked from. Sl st to the top of turning ch of prev block. Don’t turn.

C2C DENSE 8.jpg

All blocks except the last - 2 ch, tr in same place as ch worked from, tr into body of turning ch (rather than into the space below it), tr into sl st from last row.

C2C DENSE 11.jpg

Last block in “row” – 2 ch, tr in same tr as ch worked from, tr in next 2 ch.

C2C DENSE 12.jpg

Hope you enjoy!

 
1
Kudos
 
1
Kudos

Now read this

No-Hole corner - SWEDISH translation - Tät mormorsruta utan hål i hörnen för virkning

Svensk översättning av Petra Söreskog Det här är en enkel mormorsruta med slät yta som kan användas för alla sorters projekt. Hörntekniken kan även användas i flera andra mönster. Varje varv börjar med en stående stolpe eller luftmaskor... Continue →