ROW 7 MAGIC CARPET STEP BY STEP

  1. Work 1 dc into 7th ch of a round 5 loop,

!!row 7 magic carpet 1.jpg

2ch, 1 dc into 4th ch of the round 6 loop,

!!row 7 magic carpet 2.jpg

5 ch. Repeat to end.

!!row 7 magic carpet 3.jpg

Hope that helps!

 
0
Kudos
 
0
Kudos

Now read this

No-Hole corner - SWEDISH translation - Tät mormorsruta utan hål i hörnen för virkning

Svensk översättning av Petra Söreskog Det här är en enkel mormorsruta med slät yta som kan användas för alla sorters projekt. Hörntekniken kan även användas i flera andra mönster. Varje varv börjar med en stående stolpe eller luftmaskor... Continue →